Međunarodnoj saradnji na Pedagoškom fakultetu u Užicu posvećuje se naročita pažnja. Već više od decenije fakultet, u okviru bilateralnih projekata, sarađuje sa srodnim fakultetima u zemlji I inostranstvu. Na takozvanu razmenu odlaze I profesori I studenti, a sve u okviru progrmama Erazmus plus.


Inovacioni biznis centar Zlatibor po prvi put je organizovao hakaton takmičenje. Predstavlja programersko takmičenje na kome timovi imaju zadatak da za 24 časa kreiraju softversko rešenje na zadatu temu. Cilj Hakatona jeste da podstakne učenike da se bave programiranjem, kao i da se sa njim susretnu na malo drugačiji način nego na časovima u školi.


Trodnevna manifestacija “Dani karijere” na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku otpočela je danas. Ovo je četvrta godina od kada Studentski parlament organizuje Dane karijere sa ciljem da se studenti upoznaju sa kompanijama I njihovim poslovanjem, kako bi I tokom studiranja počeli da razmišljaju I prave biznis planove, bilo da žele da se zaposle u određenim firmama ili pokrenu sopstveni biznis.


Sindikat obrazovanja Čačak održao je konferenciju pod nazivom „O prividu i realnosti“, sa ciljem da informišu javnost o reformama obrazovnog sistema i nepovoljnom statusu prosvetnih radnika u Srbiji.