ASFALTIRANJE KLATIČEVO 08 06 2022

Nastavlja se sa radovima na putnoj infrastrukturi u Gornjem Milanovcu. Danas je asfaltiran još jedan nekategorisani put, ovoga

Nastavlja se sa radovima na putnoj infrastrukturi u Gornjem Milanovcu. Danas je asfaltiran još jedan nekategorisani put, ovoga puta u MZ Klatičevo.