PROBNI ZAVRŠNI ISPIT 24. I 25. MARTA 16 03 2023

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit iz matematike 24. marta, dok će probni test iz maternjeg jezika

Učenici osmog razreda polagaće probni završni ispit iz matematike 24. marta, dok će probni test iz maternjeg jezika i treći test rešavati 25. marta 2023. godine, predviđeno je u kalendaru aktivnosti Ministarstva prosvete. Novina od ove godine je da kombinovani test ne sadrži više pet nastavnih predmeta, već su učenici birali jedan od njih koji će da polažu.