Ne čekajte rešenje, platite prvu ratu poreza do 17.februara

Da bi izbegli kamatu, svi obeznici poreza na imovinu imaju još nekoliko dana da upalte prvu ratu.

Rok za uplatu  prve ovogodišnje rate poreza na imovinu ističe u sredu, 17. februara, podsećaju i Gradskoj upravi za  lokalnu poresku administraciju u Čačku. Do dobijanja rešenja za 2016., obveznici poreza na imovinu plaćaju  iznose po rešenju iz 2015. godine. Vlasnici poljoprivrednog zemljišta koji nisu dobili rešenje za porez na imovinu u prošloj godini, dužni su da sami podnesu poresku prijavu.

Da bi izbegli kamatu, svi obeznici poreza na imovinu imaju još nekoliko dana da upalte prvu ratu, kažu u Gradskoj upravi za  lokalnu poresku administraciju u Čačku.

Porez na imovinu se  plaća u četiri rate, prva do 15. februara, druga do 15. maja, treća do 15. avgusta, a poslednja do 15. novembra.

„S obzirom da je ove godine 15. februara državni praznik, svima koji uplate do 17. februara neće se obračunavati kamata. Posle toga ide kamata. Ovo se odnosi samo na one poreske dužnike koji su izmirili svoju obavezu do 31.12.2015.godine. Oni koji to nisu učinili, ne mogu da uplate samo za prvi kvartal 2016.godine, već je neophodno da se proveri stanje u kartici duga da bi izmirili svoja dugovanja“, objašnjava Duško Savković, načelnik Gradske uprave za  lokalnu poresku administraciju.

Porez na imovinu za 2016. plaća se po rešenju iz 2015., dok ne stigne rešenje za tekuću godinu.

„U rešenju je navedeno kada su kvartalne obaveze i koliko one iznose po kvartalu. Svi oni koji su izmirili svoje obaveze zaključno sa 31.decembrom prošle godine, treba da pogledaju rešenje i da uplaćuju datu obavezu do dobijanja novog rešenja za 2016.godinu. Kada dobiju rešenje, rok za uplatu je 15 dana i neće im teći kamata“, kaže Savković.

On podseća da je ove godine promenjen redosled namirenja duga za porez na imovinu, tako da se prvo naplaćuje glavni dug, pa kamata. Moguć je i reprogram na 24 rate.

„To ne znači da će neko ko duguje 2000 dinara moći da dođe u Gradsku upravu za lokalnu poresku administraciju i traži reprogram na 24 rate. Sigurno ga neće dobiti. Reprogram je namenjen samo za veća dugovanja“, kaže načelnik ove uprave.

Upozoravaju se vlasnici poljoprivrednog zemljišta da su i oni dužni da plaćaju porez na imovinu.

„Poreski obveznik morao bi da prijavi svoju nepokretnost, kada govorimo o poljoprivrednom zemljištu. Svi koji imaju poljoprivredno zemljište, a nisu u 2015.godini dobili rešenje  za poljoprivredno zemljište, koje se navodi u rešenju za porez na kuću i objekte, trebalo bi  da dođu ovde i podnesu poreske prijave, bez obzira da li se zemlja obrađuje ili ne„, kaže Savkovićć

U ovom trenutku u GU za  lokalnu poresku administraciju ne mogu da kažu kada obveznici mogu očekivati rešenja za 2016. godinu.

U Čačku ima oko 44.000 poreskih obveznika, a visina poreza na imovinu trebalo bi da bude značajno veća samo u trećoj zoni u kojoj su  naglo skočile cene nekretnina.

Građani i vlasnici poslovnog prostora obavezni su da plate i ekološku taksu, a iznos nije promenjen  u odnosu na prošlu godinu.