Deca sa smetnjama u razvoju na popravku zuba idu u Beograd

ČAČAK — Podelom Zdravstvenog centra Čačak na Dom zdravlja i Bolnicu, Republički zavod za zdravstveno osiguranje više ne

ČAČAK — Podelom Zdravstvenog centra Čačak na Dom zdravlja i Bolnicu, Republički zavod za zdravstveno osiguranje više ne prepoznaje uslugu stomatološke usluge kod dece ometene u razvoju. Internevcije na zubima ovoj deci do skoro su obavljana  rutinski na odeljenju uho, grlo, nos, u čačanskoj Bolnici,  u saradnji sa stomatolozima iz Doma zdravlja. Danas, roditelji decu odvode na zakazane intervencije u Beograd, na koje čekaju i po nekoliko meseci.