Novi poziv poslodavcima da se uključe u dualni sistem obrazovanja

Poslodavci zainteresovani da se uključe u model dualnog obrazovanja u narednoj školskoj 2024/2025. mogu do 15. januara da

Poslodavci zainteresovani da se uključe u model dualnog obrazovanja
u narednoj školskoj 2024/2025. mogu do 15. januara da se prijave po
pojednostavljenoj proceduri putem veb portala Privredne komore
Srbije – portal.dualnoobrazovanje.rs . U ponudi će biti 83 obrazovna
profila, među kojima i 10 novih, saopštila je Privredna komora Srbije.
Već nekoliko poslednjih godina Privredna komora Srbije u saradnji sa
ministarstvom prosvete organizuje dualni sistem obrazovanja i poziva
privrednike da se uključe. Ovaj način obrazovanja donosi brojne
benefite ne samo privrednicima već i samim školama i pre svega
učenicima koji dobijaju znanja i stiču iskustva potrebna za praktičan rad
i nastavak školovanja, ističe šefica ogranka Regionalne privredne
komore Kraljevo u Čačku Gorana Tanasković.

“I ove godine raspisan je poziv za školsku 2024/25. za dualni sistem
obrazovanja koji je otvoren do 15. januara. Bitno je da svake godine
prilagođavamo i Zakon o dualnom sistemu obrazovanja i opšte dualni
sistem obrazovanja zahtevima i potrebama privrede i školstva. Nakon
nekoliko godina uspešne primene dualnog obrazovanja shvatili smo da
neke stvari treba promeniti, a to je pre svega da pojednostavimo sam
način ulaska preduzeća u dualni sistem obrazovanja. Ono što je jako
bitno jeste da svake godine uvodimo nove profile dualnog obrazovanja
koji su pre svega potrebni privrednicima. Tako u školskoj 2024/25.
uvodimo deset novih profila, a važno je da su među njima sada i vozači
koji su velika potražnja od strane privrede”, kaže Tanaskovićeva.
Poslodavci na portalu mogu da kreiraju profil kompanije i na
jednostavan način, u tri koraka, podnesu prijavu za uključivanje u model
dualnog obrazovanja.
“Manja je papirologija potrebna da privrednici uđu u dualni sistem
obrazovanja. Ono što je takođe jako bitno jeste da se sada formiraju
trening alijanse i trening centri. Trening alijanse znače da sada više
privrednika mogu da se udruže ukoliko sami ne mogu da ispune plan i

program koji je predviđen dualnim sistemom obrazovanja”, objasnila je
Tanaskovićeva.

Novi profili u školskoj 2024/2025. su: dekorater zidnih površina; polagač
obloga; tehničar za elektroniku i automatiku; elektrotehničar za
elektroniku na vozilima; tehničar računara; tehničar za administriranje
računarskih mreža; vozač motornih vozila; mehaničar grejne i rashladne
tehnike; poljoprivredni tehničar digitalnih tehnologija; kozmetički
tehničar.
Podsetimo, dulni sistem obrazovanja zaživeo je i u Moravičkom okrugu.
Uključene su četiri škole, dve iz Čačka Mašinsko saobraćajna i
Ekonomska i po jedna iz Lučana i Gornjeg Milanovca. U toku su i
pregovori sa Tehničkom školom u Čačku da se uključi u ovaj sistem.
Obuhvaćeno je prko 30 privrednih društava i trenutno više od 120
učenika pohađa nastavu po dualnom obrazovanju.
“Najveće interesovanje imamo iz mašinskog sektora, tako da Mašinsko
saobraćajna škola ima sedam profila koji su po dualnom sistemu
obrazovanja ali i veliko interesovanje za modelare, modne krojače,
elektro struku. Takođe, ono što nemamo u našim srednjim školama, za
šta postoji potreba privrede, to su pre svega tehničari za polimere,
operatori za mašinsku obradu drveta i neki profili koji ne postoje a za
koje se pregovara da se uvedu u naše školstvo i da se na taj način
zadovolje pre svega potrebe privrede”, navodi Gorana Tanasković.
Gorana Tanasković kaže da je potrebno još više raditi na promociji
dualnog sistema obrazovanja pre svega kod učenika i njihovih roditelja
kako bi shvatili prednosti tog načina školovanja. Navodi da su potrebe
privrede u ovom trenutku znatno veće nego što ima prijavljenih
učenika.

“ Učenik još uvek može da odluči da li želi da obavlja običnu praktičnu
nastavu ili nastavu po dualnom sistemu gde će mu to biti plaćeno.
Takođe, po zakonu učenici nisu obavezni da ostanu u preduzeću nakon
završenog učenja kroz rad, završenog dualnog sistema obrazovanja u

trećoj ili četvrtoj godini srednje škole, što smeta privrednicima. Ali to je
podsticaj učenicima da se što više prijavljuju jer time stiču bolja znanja,
veštine, sikustva i nisu obavezni da ostanu u preduzeću već mogu da
nastave školovanje, promene preduzeće ili pokrenu sopstveni posao”,
priča Gorana Tanasković.
Zaključuje da se ipak svake godine povećava i broj preduzeća i broj
učenika u sistemu dualnog obrazovanja i ističe da je lokalna
samouprava prepoznala značaj dualnog sistema obrazovanja jer je
Čačak sigurno jedan od lidera u tom načinu školovanja.

Rukovodilac Centra za edukaciju, dualno obrazovanje i obrazovne
politike u PKS Mirjana Kovačević podseća da su od 15. septembra na
snazi izmene i dopune Zakona o dualnom obrazovanju koje će, kako
kaže, olakšati proces uključivanja kompanija u dualno obrazovanje, ali i
samu realizaciju učenja kroz rad.
Kovačevićeva ističe novine koje koje donosi zakon.
"Predviđena je mogućnost finansijske podrške školama i privredi na
osnovu uredbe koju donosi Vlada Srbije, za svaku školsku godinu. Data
je mogućnost za povećanje broja sati koje učenik može provesti kod
poslodavca, sa šest na osam sati", navodi Kovačevićeva.

Dodaje da je izmenjen sastav Komisije za utvrđivanje ispunjenosti
uslova za izvođenje učenja kroz rad, te inspektori rada više nisu deo
Komisije.
To znači, kako kaže, da bezbednost i zdravlje na radu nije predmet
provere Komisije na osnovu Zakona o dualnom obrazovanju već su sva
prava učenika na bezbedno i zdravo okruženje tokom realizacije učenja
kroz rad garantovana Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu.
Objašnjava da iznos naknade za izvođenje učenja kroz rad kod
poslodavca i dalje ostaje minimum 70 odsto minimalne cene rada po
satu za svaki sat proveden na učenju kroz rad, s tim da je moguće
naknadu isplaćivati stepenasto, po godinama školovanja shodno nivou
znanja učenika.
Uvodi se mogućnost osnivanja Trening alijanse, koja predstavlja oblik
udruživanja dva ili više poslodavaca s ciljem olakšavanja realizacije
učenja kroz rad u kompanijama, kao i Trening centri.
"Trening centri će se otvarati pri školama, kako bi se u njima realizovao
određeni deo plana i programa nastave, do 30 odsto, onda kada to
poslodavac ne može ili kada nije bezbedno da se aktivnosti realizuju u
realnom radnom okruženju“, objašnjava Kovačevićeva.
Dodaje da se povećava obim učenja kroz rad tako što će od školske
2026/2027. godine obim učenja kroz rad za trogodišnje obrazovne
profile iznositi najmanje 60 odsto od ukupnog broja časova stručnih
predmeta, odnosno najmanje 40 posto za četvorogodišnje obrazovne
profile, dok će od školske 2034/2035. godine obim učenja kroz rad za
sve obrazovne profile iznositi 60 odsto od ukupnog broja časova
predviđenih planom i programom nastave i učenja.
Kovačevićeva ističe da dualno obrazovanje kompanijama nudi
kvalifikovan i obučen kadar spreman da se odmah uključi u proces rada,
znatno smanjenje troškova za obučavanje radne snage, mogućnost
učestvovanja poslodavaca u kreiranju obrazovnih profila i prilagođavanju

sistema obrazovanja u skladu sa poslovima i potrebama
poslodavaca.
Takođe, dodaje, i brz odgovor sistema obrazovanja na promene na
tržištu rada, učestvovanje poslodavaca u procesu raspoređivanja
učenika, promovisanje društvene odgovornosti poslodavca, dok je
uključivanje poslodavaca na dobrovoljnoj osnovi.
Podaci pokazuju da se preko 950 kompanija do sada priključilo
realizaciji dualnog obrazovanja u Srbiji, dok je kroz dualni obrazovni
sistem prošlo više od 15.800 učenika koji su pohađali nastavu u više od
185 škola u Srbiji.