TRI DANA U KOMPANIJI, DVA U ŠKOLI 18 09 2023

Direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija Gabrijela Grujić izjavila je nedavno u Čačku da se

Direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija Gabrijela Grujić izjavila je nedavno u Čačku da se ključna izmena Zakona o dualnom obrazovanju i Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija odnosi na povećanje fonda sati učenja kroz rad za 60 odsto na nivou trogodišnjih obrazovnih profila i 40 odsto za četvorogodišnje.